COACHING

 

Coaching is een doelgericht en creatief proces waarbij de coach de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke en professionele doelen. Een coach helpt mensen bij het verbeteren van hun prestaties en de kwaliteit van hun leven. Door deze persoonlijke begeleiding verkrijgt de coachee inzicht dat leidt tot succes, plezier en levensgeluk.

 

Een coach is opgeleid om goed te luisteren, te observeren en het plan van aanpak af te stemmen op de individuele wensen van de coachee en faciliteert de andere om zelf tot antwoorden te komen. De coachee verkrijgt hiermee optimaal zelfinzicht en de oplossing komt dus volledig vanuit hemzelf en past dan bij wie hij/zij is en wat best werkt. De wortels van coaching liggen in de positieve psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden. Een coach denkt dus niet in termen van ‘goed’ of ‘slecht’, ‘juist’ of ‘fout’. De coach ondersteunt door de juiste vragen te stellen. Hij is dus een expert in het stellen van de juiste vragen, op het juiste moment. De antwoorden komen van de coachee zelf en de coach zal dan verder begeleiden in het vinden van de best passende oplossing.

PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

 

GESTALTTHERAPIE

 

RELAXATIETHERAPIE

 

MINDFULNESS

 

GROEPSPSYCHOTHERAPIE

 

COACHING

 

NLP