GESTALTTHERAPIE, THERAPIE VAN HET CONTACT

 

Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Gestalttherapie vertrekt vanuit een holistische visie en is ontstaan in de jaren 40 van de twintigste eeuw. De gestalttherapie houdt zich eerder met het “hoe'” bezig dan met het ''waarom”: hoe iemand spreekt, kijkt, zich terugtrekt, ... zegt veel over hoe iemand contact maakt met de ander en wat er misloopt. Een Gestalttherapeut schuwt het verwoorden van wat hij zelf ziet en voelt niet. Door dit te benoemen, kunnen psychotherapeut en de behandelde persoon beiden nagaan wat er gebeurt op de contactgrens.

 

Gestalttherapie kiest vaak voor directe actie, het experiment om nieuw gedrag uit te proberen en te ervaren.  Een belangrijk onderdeel van de gestalttherapie is het contact tussen cliënt en therapeut. Twee mensen waarbij elk zijn beleving in te brengen heeft.

Gestalttherapie geeft u de mogelijkheid om uw gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op een terrein van uw leven beter gaat, kunt u daaruit de levenslust putten om op andere terreinen aan verbetering te werken. U kunt beter uw eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij u passen.

 

Kenmerken van Gestalttherapie

de aandacht voor het (lichaams)gewaarzijn of 'awareness' : De aandacht is vooral gericht op wat uw zintuigen waarnemen en wat u lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan uw gedachten.

het belang van dat gewaarzijn hier en nu.

het contact, zowel tussen de cliënt en zijn omgeving als tussen de therapeut en zijn cliënt

het belang van de ervaring (het experiëntiële) boven of naast het rationele.

de kans van het onmiddellijke experiment in plaats van het blijven 'praten over'

het holistisch kijken naar de mens: als een eenheid van lichaam en geest in zijn omgeving of “veld”. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat

de fenomenologie: de werkelijkheid is afhankelijk van hoe ze benaderd (bekeken) wordt. Daarom wordt er meer nadruk gelegd op de manier waarop u de problemen ervaart, welke betekenis ze hebben in uw leven en hoe u ermee omgaat.

 

Gestalttherapie kan helpen bij

lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak

contactproblemen

depressie, lusteloosheid, angsten of spanningen

rouwverwerking

zingeving

stress en burn-out

persoonlijke ontwikkeling en groei

door de aandacht voor het experiment en de ervaring leent de gestalttherapie zich ook goed voor het werken met kinderen.

PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

 

GESTALTTHERAPIE

 

RELAXATIETHERAPIE

 

MINDFULNESS

 

GROEPSPSYCHOTHERAPIE

 

COACHING

 

NLP