PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

 

Soms wordt iemand belemmerd in zijn of haar functioneren door gevoelens van depressie, angst of onzekerheid. Deze gevoelens zijn soms moeilijk te plaatsen en men weet niet altijd precies waar ze vandaan komen. Zo kan men vastlopen in relaties of in werk, weinig vooropgestelde doelen worden nog gerealiseerd, het leven kan uitzichtloos of kleurloos worden.

 

Psychoanalytische psychotherapie is bedoeld voor mensen met psychische problemen die inzicht zoeken in het ontstaan van hun moeilijkheden en deze willen verwerken.

In psychoanalytische psychotherapie creëert de therapeut een sfeer van ruimte en mogelijkheden waarin de cliënt dingen kan bekijken en exploreren, een sfeer waarin gevoelens, ervaringen of verlangens aan bod kunnen komen die in realiteit soms taboe zijn. Door emoties en ervaringen in de veiligheid van de relatie met de therapeut opnieuw te beleven kunnen zij worden verwerkt. Zo kunnen vroeger aangeleerde reacties op moeilijkheden vervangen worden door gezondere manieren van omgaan met problemen.

De cliënt spreekt zo open mogelijk over wat hem of haar bezighoudt. De therapeut luistert, steunt de cliënt in de innerlijke zoektocht en interpreteert met als doel emotioneel inzicht te verwerven. De therapeut zal niet enkel steunen en meegaan in het verhaal van de cliënt maar hem of haar ook confronteren, suggesties geven en hypothesen vormen. Het is een zoektocht die van de cliënt soms heel wat moed vraagt om door te zetten. Onvermijdelijk zal dit proces ook moeilijke momenten kennen. Maar dankzij psychotherapie staat men vrijer en bewuster in het leven en neemt men meer verantwoordelijkheid op voor wat men doet.

 

De gesprekken gebeuren wekelijks of om de 2 à 3 weken en verlopen over een aantal maanden of soms langer. De tijd die een psychotherapie in beslag neemt is erg individueel maar de investering in tijd en intensiteit draagt bij tot het effect van de therapie.

 

Psychoanalytische psychotherapie is aangewezen bij:

Angsten (bv. sociale angst), fobische klachten

Depressieve klachten

Bipolaire klachten (stemmingswisselingen)

Somatische klachten met of zonder duidelijke oorzaak

Traumatische ervaringen

Klachten gebonden aan migratie

Persoonlijkheidsproblematiek

Dwang: obsessief-compulsief gedrag

Relationele en seksuele problemen (geen relatietherapie)

Identiteits- en zingevingsvragen,…

PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

 

GESTALTTHERAPIE

 

RELAXATIETHERAPIE

 

MINDFULNESS

 

GROEPSPSYCHOTHERAPIE

 

COACHING

 

NLP